prikirpti

prikirpti
2 prikir̃pti intr. kiek sugižti: Pienas jau truputį prikir̃pęs Švn. \ kirpti; apkirpti; prikirpti; sukirpti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • prikirpti — 1 prikir̃pti, prìkerpa, o tr. 1. žirklėmis kerpant gauti: Gausiai priauginama avių ir prikerpama vilnų rš. 2. kerpant ką patrumpinti: Pašėlęs tas kriaučius, žiūrėk, kaip jis tai bobai sijoną prikir̃po J. Reikia tam riestauodegiui sparnus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prikirpti — prikir̃pti vksm. Prikir̃pti vi̇̀lnų, plaukų̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apkirpti — 1 apkir̃pti, àpkerpa, o tr. 1. truputį, ne visai nukirpti: Juras apkirpo jam (Kaziukui) paausiukus, sušukavo P.Cvir. Jam (Samsonui) bemiegant, apkirpo galvą ir išdavė jį filistinams S.Stan. | refl. tr.: Gera, kad patys sau apskerpa Sdk. Nes jei… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkirpti — 2 apkir̃pti intr. Žln, Grl apgižti: Nūdienos visą [pieną] išbaltinau: vakarykščias, rodos, jau apkirpo V.Krėv. Vasarą pienas greitai apkir̃psta Vs. Padėjau šiltai pieną, jis ėmė ir apkir̃po Brt. Atnešk geresnio pieno: šitas jau apkirpęs Kt. Tas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkirpti — 1 atkir̃pti, àtkerpa, o 1. tr. Š kerpant atskirti dalį nuo viso: Atkir̃pk man gabaliuką Kp. | prk.: Baltstogės apygardoj, ką tik atkirptoj nuo Varšuvos kunigaikštijos, bajorai iškėlė baudžiavų klausimą rš. 2. refl. tr. sau dalį nuo viso kirpti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškirpti — 1 iškir̃pti, ìškerpa, o tr. 1. žirklėmis išrėžti iš viso gabaliuką: Kiauliaropės vainiklapiai giliai iškirpti rš. | prk.: Per saulės užtemimus mėnulis labai švariai iškerpa saulės dalį rš. | refl. tr.: Jei kas tave išgandino, tai pritykojęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kirpti — 1 kir̃pti, ker̃pa, o 1. tr. SD356 rėžti žirklėmis: Su žirklėmis kir̃pk karpus pakraščiais drobulės įkapėms J. Plaukus, popierių, avis kir̃pti K. Avinėli, baronėli, kir̃psim tau vilnelę Dkš. Žemė kaip varškė, pievos – kaip avį kirpk Šv. Geras… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukirpti — 1 nukir̃pti, nùkerpa, o tr. 1. žirklėmis nurėžti, nupjauti, patrumpinti: Nukirptus plaukus reikia visada sudeginti Prk. Vilna nukirpta N. Nukirps tau liežuvį, kad ir šnibždomis nesišauktum Gmž. Kur ilgas plaukas, nukirpk J. 2. žirklėmis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakirpti — 1 pakir̃pti, pàkerpa, o tr. 1. žirklėmis ką patrumpinti: Buvo tatai rudais, pakirptais uostais, plono balselio žmogutis Žem. Pakir̃pkit sparnus, tai nelakios Sn. Pakir̃pk man plaukus, jau toki užaugo, kad net į ausis lenda Kt. Žolę pakir̃pti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perkirpti — 1 perkirpti tr.; SD326, N žirklėmis į dvi dalis padalyti: Pusiau audeklą parkirpk J. Parkirpk pusiau ir turėsi du abrūsus Als. kirpti; apkirpti; atkirpti; įkirpti; iškirpti; nukirpti; pakirpti; perkirpti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”